• Sponsoren

    Sponsoren

    Sponsoren

Van de voorzitter…

F18 zeilers,

Afgelopen weekend de eerste ledenvergadering en clinic van het jaar, een goede opkomst en veel energie. Ik heb deze meeting afgesloten als jullie nieuwe voorzitter. In de aanloop tot dit seizoen willen we een aantal zaken gaan veranderen, om deze mooie klasse te versterken.

Allereerst de interne en externe communicatie. In de enquête die we onlangs onder leden en oud-leden hielden, werd het gemis aan goede communicatie veel opgevoerd. Zoals jullie wellicht al gezien hebben de www.f18.nl is volledig vernieuwd en nog belangrijker, ‘online’. We hebben nu weer een goed platform voor interen en externe communicatie, waar we geïnteresseerden naar kunnen verwijzen en waar alle leden  de laatste officiële documenten en info kunnen vinden. Via deze site kunnen we jullie nu ook nieuwsbrieven toesturen, wat wij dan ook regelmatig gaan doen.

Ten tweede willen we de wedstrijdkalender terugbrengen naar een meer beperkt aantal F18 wedstrijden waar we een sterk F18 veld kunnen garanderen. Tijdens deze wedstrijden willen we de klasse regels respecteren, weging en controle in ere herstellen. En ook willen we met de wedstrijdleiding het sociale gedeelte bespreken zodat het voor elke zeiler duidelijk zal zijn dat ze deze wedstrijden niet mogen missen. Voor elke wedstrijd zullen we F18 klasse leden vragen dit voor deze wedstrijd te coördineren. We zullen dus na het vast stellen van de 2015 kalender aan jullie vragen een wedstrijd te adopteren.  Naast deze F18 race zullen er natuurlijk vele andere wedstrijden zijn die je kan starten, of je kan op je vereniging mee strijden  voor het clubkampioenschap.

In het verlengde van de F18 kalender zit de jaarranking. We willen deze ranking echt een belangrijk onderdeel gaan maken van onze klasse. Dat betekend dat de jaarranking ook per kalenderjaar gaat lopen, en we gedurende het hele jaar de competitie nauw gelet zullen volgen. Gezien dat de WK inschrijvingen ook geopend worden aan het begin van het jaar,  sluit dit ook beter aan om de beste team naar het WK te sturen. Op 8 februari zullen we ons voorstel voor de jaarranking met de leden bespreken.

Naast deze drie belangrijke punten willen we ons internationaal sterk maken voor een sterke klasse naar de toekomst toe. Daarnaast nog vele wilde en minder wilde ideeën. Op een aantal zullen we terugkomen bij de terugkoppeling van de enquête.

Wij willen heel graag dat iedereen zich meer verbonden gaat voelen met de klasse, en er zal dan ook vaker gevraagd worden te participeren in een initiatief. Hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in als ik, en de rest van het bestuur. Met al 20 Nederlandse boten die zich voor ingeschreven hebben voor de F18 Worlds in Kiel gaat dit vast een mooi jaar worden!

Bas

Reacties zijn gesloten.