Meetbrief & Meetrapport

Voor de F18 catamaran waarmee je aan de Evenementen (zie de webpage F18 Wedstrijdvaren) deelneemt moet je een door het Watersportverbond uitgegeven meetbrief (ook – door het Verbond – certificaat genoemd, en in de Class Rules ‘certificate’ genoemd) hebben. Deze meetbrief wordt uitgegeven op basis van een door een gecertificeerde F18 meter uitgegeven F18 meetrapport (measurement form &measurement certificate).

Om mee te kunnen doen aan een Evenement moet jouw F18 catamaran voldoen aan de Formule 18 Class Rules.  In het F18 meetrapport wordt aangegeven of jouw F18 catamaran, eventueel na bevestiging van correctiegewicht, voldoet aan de Class Rules.

De Class Rules worden opgesteld door de International F18 Catamaran Association  of “IF18CA”) onder auspiciën van de International Sailing Federation (“ISAF”).  De Nederlande F18 Klasse is als National Class Association (“NCA”) aangesloten bij de IF18CA.  De Formule 18 Klasse is een ISAF Klasse.

Een F18 meetrapport verkrijg je zo:

Het F18 meetrapport wordt uitgegeven door certificeerde F18 meters.  De volgende personen in Nederland zijn certificeerde F18 meters:
– Nico Veenman: 06-49317279 / nico.veenman@bunnikplants.nl

De kosten van het meten van een F18 catamaran zijn als volgt:
Catamaran platform                                  €45
Grootzeil                                                      €45
Fok                                                                  €30
Spinnaker (of eigenlijk gennaker)          €30
Complete catamaran                                 €150

Zorg er altijd voor dat de F18 meter het F18 meetrapport op naam stelt van de eigenaar.

Het is ook mogelijk om een bestaand F18 meetrapport, zonder opnieuw te meten, over te laten schrijven op naam van de nieuwe eigenaar.  Voorwaarde hiervoor is dat je het originele F18 meetrapport kan overleggen. Je kunt hiervoor contact opnemen met één van de F18 meters.

De kosten voor het overschrijven zijn:
– Oorspronkelijk Nederlands meetrapport: €20
– Oorspronkelijk buitenlands meetrapport: €40


Een meetbrief (of “certificaat” / “certificate”) verkrijg je zo
:

In Nederland wordt de meetbrief uitgegeven door het Watersportverbond, als “Certification Authority” zoals omschreven in de “ISAF Equipment Rules of Sailing” (of “ERS”).

Een meetbrief wordt uitgegeven zodra een gecertificeerde F18 meter in zijn F18 meetrapport heeft geconcludeerd dat jouw F18 catamaran voldoet aan de Class Rules. 

Ook de meetbrief moet op naam staan van de huidige eigenaar.  Als nieuwe eigenaar kun je een nieuwe meetbrief aanvragen via het ledenportaal op de website van het Watersportverbond.

Aan de uitgifte van de meetbrief door het Watersportverbond zijn aparte kosten verbonden. De meetbrief moet elk jaar verlengd worden tegen betaling; hiervoor ontvang je automatisch een factuur van het Verbond.

Reageren is niet mogelijk