Serieuze zaken, aandacht voor sportiviteit

(c) Jasper van StaverenEven een stukje vanuit de F18 klasse na al het gezeil van het afgelopen weekend. Ben nog aan het bijkomen van het vreemde Rondje. Een Rondje waar nog veel over nagesproken zal worden. Ik ben door een aantal zeilers aangesproken en ik begrijp dat er wat onvrede leeft. Voor menigeen de frustratie van het niet kunnen volbrengen van het Rondje, voor een groep die nét de ‘cut’ gemist heeft, en voor velen dat de einduitslag alweer ter discussie stond.

Ik denk dat het goed is deze te benoemen zodat we wat aan de oorzaken kunnen doen. We zeilen allemaal voor ons plezier.  Iedereen beleeft dat plezier op een andere manier. Onze taak vanuit de F18 klasse is het racen op deze fantastische catamarans voor iedereen leuk en aantrekkelijk te houden.

Sportiviteit in de klasse & eigen verantwoordelijkheid!
Nogmaals staat de Klasse voor sportief en zo hard mogelijk tegen elkaar varen. Hierbij wringt het menig keer tussen sportieve ambities, amateurorganisaties en soms zelfs professionele sporters. Wij slagen er de laatste wedstrijden naar mijn mening, en gezien de feedback van velen, er met z’n allen niet in om deze drie zaken op een juiste manier in te schatten en daar ons persoonlijk handelen op af te stemmen.

Wat betreft de beslissing om op zaterdag te varen, met veel betere vooruitzichten op zondag, ben ik van mening dat dit een goede keuze is geweest. Dat hoort bij het zeilen. Beslissingen als deze dienen inderdaad gebaseerd te worden op (1) is het vaarbaar, en (2) is het veilig. Als beiden met “ja” moeten worden beantwoord is het een go. Punt 1 kan natuurlijk nog bediscussieerd worden, maar het blijft een beslissing van de wedstrijdleiding. Ook de beslissing over waar de splitsing van het veld valt. Hoe lang wacht je? Ook dit kan bediscussieerd worden, maar is de verantwoordelijkheid van de wedstrijdleiding, en die moet gerespecteerd worden. Je kan het er mee oneens zijn, maar bij het inschrijven en het intekenen op de race, ga je akkoord met deze regels.

Elke wedstrijd in Nederland wordt georganiseerd door vrijwilligers, mensen die zich keihard inzetten om het mogelijk te maken dat er op een veilige manier tegen elkaar gevaren kan worden op een sportieve manier. Dit zijn in veel gevallen geen professionals, maar ze doen wel hun uiterste best. Het blijkt dat veel Notices of Race zaken bevatten die niet eenduidig uit te leggen zijn.  Ook laten organisaties steken vallen door onjuiste of onvoldoende controle op de zeilers.  Afgelopen weekend maakte dat er wederom meerdere protesten moesten worden uitgevochten voordat de winnaar definitief kon worden aangewezen. Deze protesten waren niet vanwege boot-tegen-boot situaties, maar om het verschillend interpreteren of vermeend negeren van de Sailing Instructions, en daarmee het niet respecteren van de geest van de race. En ook op de NSR was er volop discussie over de wijze waarop zeilers profiteerden door foutjes van de organisatie.

In het geval van Texel is het belangrijk dat we met elkaar afspreken dat we niet in een bepaald gebied komen, en die afspraak ook respecteren. Dit moet worden opgelost, en dit vraagt van beide partijen aanpassingen. Van de wedstrijd organisatie én van de zeilers. Voor de volgende Ronde hebben wij als F18 klasse aangeboden de Sailing Instructions mee te helpen spellen en wij zullen nogmaals aandringen op betere controle door de organisatie op het water, zodat dit soort conflicten zoveel mogelijk tot het verleden behoren. Wij zullen een aantal zeilers vragen hierbij te helpen.

Ten tweede zou het heel sportief zijn van de zeilers om de tracker aan te zetten en dit als ondersteunend bewijs te laten dienen dat het afgesproken parcours goed is afgelegd. Wij zullen de organisatie ook vragen de trackers in toekomstige edities verplicht te stellen. Hierdoor wordt het probleem van toezicht grotendeels opgelost, weet de organisatie al bij terugkomst op het strand wie wel en wie niet geldig het Rondje heeft gevaren, en kunnen zeilers zich volledig focussen op het zo hard mogelijk varen zonder zich druk te hoeven maken over andere zeilers die zich niet aan het parcours houden.

De F18 klasse gaat dus meer werk maken van goede Sailing Instructions bij wedstrijden, maar wij verwachten wel dat iedereen zich ook aan de regels houdt.  En dat zeilers er ook geen sport van maakt de regels zo te interpreteren dat hij of zij er alleen voordeel van heeft en wat verder niets te maken heeft met de doelstelling van de ingestelde regels. Wij als bestuur zijn van mening dat we ondanks de gezelligheid elkaar moeten aanspreken op sportief gedrag. Ga wegen als dit door de organisatie wordt gevraagd, hang gewicht aan je boot. Respecteer de zeilregels. Draai een rondje wanneer je een andere boot gehinderd hebt. Op deze manier houden we het leuk voor iedereen. Zitten we zo min mogelijk in de protestkamer en krijgen alle wedstrijden onomstreden winnaars en uitslagen.

Versla elkaar door sportief en hard te varen en tactische klappen te maken!

Voorzitter Nederlandse F18 Klasse,

Bas Paumen

Update: Een vergelijkbaar item is donderdag 30 juni toevallig ook op Scuttlebut Sailing News verschenen

tracker

 

Reacties zijn gesloten.