Agenda ALV

Op deze pagina zullen de datum, locatie en agendapunten worden bijgehouden voor de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering (ALV). Wanneer deze vergadering heeft plaatsgevonden zal de definitieve agenda worden verwerkt in de notulen en met een schone agenda gestart worden. Zo weet iedereen telkens wat er op de planning staat voor de eerstvolgende ALV en kan uiteraard ook zijn/haar onderwerpen voor de agenda aandragen.

ALV 8 februari 2015
Locatie: WV Braassemermeer
Tijd: 17:00 – 18:30

Agenda:

  1. Goedkeuring notulen ALV 11 januari 2015 (die vind je hier)
  2. Terugkoppeling resultaten enquête / presentatie actiepunten
  3. F18 NED wedstrijdschema 2015
  4. F18 NED Rankingsysteem
  5. Aanstelling nieuw bestuurslid. Het belang van een goede communicatie door de F18 Klasse wordt breed onderkend. Wij willen om deze reden het bestuur versterken met iemand die zich met name hierop gaat toeleggen. Het bestuur draagt Tony Mels voor als kandidaat. Eventuele andere kandidaten kunnen zich melden bij Ad Noordzij.
  6. Afsluiting ALV

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *